8 Mei Comité regio Mechelen

Elke dag werken aan vrijheid!

Het 8 Mei Comité regio Mechelen is een vereniging voor vrijheid en verdraagzaamheid, die fascisme, racisme en separatisme bestrijdt.

Wij verzetten ons tegen elke vorm van onverdraagzaamheid en beknotting van de medemens.

Dit doen we in de eerste plaats door de V-dag 8 mei 1945 in gedachte te houden en te wijzen op de vrijheid die daarvan het gevolg is, met bijzondere aandacht voor het verzet in al zijn hoedanigheden en de nazi-concentratie- en uitroeiingskampen.

We bouwen activiteiten uit met scholen, het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk, Kazerne Dossin: Memoriaal, Museum en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten, enz. Het kan gaan om bezoeken, filmdagen, debatten en herdenkingen. Bovendien verlenen we steun aan bevriende organisaties.
Le Comité du 8 mai - région Malines - est une association qui défend la liberté et la tolérance et qui combat le fascisme, le racisme et le séparatisme.

Nous nous opposons à toute forme d'intolérance et de restriction des droits de tout un chacun.

En premier lieu, notre action a pour but de garder en mémoire le 8 mai 1945, Jour de la Victoire - et artisan de la liberté - avec une attention particulière à la résistance sous toutes ses formes et à l'histoire des camps nazis de concentration et d'extermination. Nous organisons des activités en collaboration avec les écoles, le Mémorial national du Fort de Breendonk, Caserne Dossin: Mémorial, Musée et Centre de Documentation sur l'Holocauste et les Droits de l'Homme, etc.. ; il s'agit tantôt de visites, projections de films,débats et commémorations.

Enfin, nous soutenons diverses associations à buts similaires.
The aim of the 8th of May Committee, Mechelen Branch, is to promote freedom and tolerance and to raise awareness against fascism, racism and separatism.

We are opposed to intolerance and restrictions of our fellow men.

We achieve our aim by remembrance of VE Day, 8 of May 1945, and by pointing out that liberty evolved from it, with special attention to resistance in all its forms and the history and remembrance of Nazi concentration extermination camps.

We co-operate our activities with schools, the National Memorial Fort Breendonk and Kazerne Dossin: Memorial, Museum and Documentation centre on the Holocaust and Human Rights, exhibitions, debates and remembrance services.

We also provide support to Veterans organisations and befriended organisations with similar aims.