8 Mei Comité regio MechelenMechelen - 9 juli 2018 - Persconferentie - Voorstelling van een Memorandum aan de Mechelse democratische politieke partijen

Het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangen en Rechthebbenden gewest Mechelen-Lier hielden vandaag een persconferentie waarbij een memorandum aan de Mechelse democratische politieke partijen werd voorgesteld.

Hieronder de integrale tekst van het memorandum. We komen hier zeker op terug in onze volgende Nieuwsbrief.

Memorandum 9 juli 2018

SAMENWERKEN

De besturen van ons 8 Mei Comité, Nationale Confederatie Politiek Gevangen Gewest Mechelen-Lier (NCPGR) en De Zwarte Hand hebben beslist om in de toekomst beter samen te werken.
De doelstellingen van deze organisaties sluiten nauw bij mekaar aan en staan bij allen in het teken van 'Nooit vergeten'.
Daarom hebben we onder andere ook beslist onze activiteitenkalenders beter op mekaar af te stemmen en, waar mogelijk, ook samen activiteiten te ontplooien.

Overlijden Politiek Gevangene Pieter-Paul Baeten

We vernemen het overlijden van Paul Baeten.
Hiermee verliezen we de laatste Politiek Gevangene uit het gewest Mechelen-Lier. Paul was een goede vriend van het 8 Mei Comité.
Hij getuigde veel en met de grootste overtuiging. Vooral voor de schoolgaande jeugd. Bij ons was hij een graag geziene gast op onze filmdagen.
Hij werkte ook nog met veel enthousiasme mee aan onze documentairefilm "Gestolen Jeugd", samen met 8 andere getuigen. Wij zullen hem missen.

De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op woensdag 29 november om 10.30 uur in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Fotoverslag Stapstenen

Met dank aan Bob Lams voor het ter beschikking stellen van de foto's.

10 november 2017 - Stapstenen


Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg herdenkt 2 oud-leerlingen die tijdens WO II actief waren in het verzet.
Filip Claes en Fernand Van Den Eynde, lid van het Geheim Leger en Politiek Gevangene, beiden hebben de concentratiekampen overleefd.
De leerlingen werken in het kader van herinneringseducatie aan projecten rond dit thema.
Campus Pitzemburg herdenkt in het bijzonder alle oud-leerlingen van de school die zich tijdens WO II hebben ingezet voor het herwinnen van de vrijheid en het herstellen van de democratie.
Het is deze boodschap die ze jaarlijks aan hun leerlingen willen doorgeven.
De leerlingen, leerkrachten en directie van Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op deze plechtigheid.

U wordt op school verwacht om 13.45 uur
Na de plechtigheid en bloemenhulde wordt u vriendelijk uitgenodigd voor een kleine receptie.

In samenwerking met het 8 Mei Comité, het Onafhankelijkheidsfront en NCPGR Gewest Mechelen-Lier.
Inschrijven kan door te mailen naar info@BApitzemburg.be of per brief naar BA Campus Pitzemburg, Bruul 129 te Mechelen

Fotoverslag 20-jarig bestaan

Feest!

Het 8 Mei Comité viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan.
8 Mei Comité regio Mechelen blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en dat willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.

We vieren dit met een schitterend banket en live muziek met Tina Grace op zondag 25 juni 2017 om 12.00 u.
Plaats: salons Van Dijck, F. de Merodestraat 33 te Mechelen.
Gelieve in te schrijven uiterlijk op 15 juni 2017 door storting op rekening BE31 7310 3572 3455 met vermelding aantal personen.
€49 p/p. (dranken excl.) Warm en koud buffet

8 mei 2017 - VE dag

Op maandag 8 mei herdachten we VE-dag (8 mei 1945: einde van de 2de Wereldoorlog in Europa, de overwinning op het fascisme en de bevrijding van deze nazi- en uitroeïngskampen). De stad Mechelen organiseerde de plechtigheden. Die bestonden uit een drieluik: Bloemenhuldes op de Van Benedenlaan aan het Monument van de Politieke Gevangenen en aan het Monument van de Gesneuvelden op het Sint-Romboutskerkhof, gevolgd door het hijsen van de vaandels met uitvoering van de nationale hymnen op de Grote Markt.
Naast de vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de vaandeldragers, verantwoordelijken van de verschillende vaderlandslievende verenigingen en de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie, waren ook meer dan 150 leerlingen uit de Mechelse scholen aanwezig. De plechtigheid startte met een bloemenhulde aan het Monument van de Politieke Gevangenen op de Van Benedenlaan. Per school legden afgevaardigde leerlingen witte rozen neer aan het monument als teken van respect voor de getroffenen van de wereldoorlog.

Na dit ingetogen moment, stapten de aanwezigen onder muzikale begeleiding van de politieharmonie in optocht doorheen de Hoogstraat naar het Monument der Gesneuvelden aan het Sint-Romboutskerkhof. Ook aan dit monument werd een bloemenhulde gehouden en betuigden de aanwezige leerlingen, naast alle andere aanwezigen, eerbetoon aan de gesneuvelden. Tot slot van de hele plechtigheid, werd op de Grote Markt eer betoond aan de bevrijdende mogendheden door het spelen van de nationale hymnen en het hijsen van de vlaggen.

De aanwezigheid van de vele leerlingen, geeft de herdenking van de Bevrijdingsdag een extra dimensie. Het is tevens een onderdeel van de lessen die in de scholen worden gegeven in het kader van herinneringseducatie.

Hiermee tonen de scholen en leerlingen ook respect aan de vaderlandslievende verenigingen en haar leden, die op deze herdenkingsplechtigheid op hun manier hulde brengen aan de gesneuvelden en getroffenen van het oorlogsgeweld.

Dank aan de directies en leerkrachten van de aanwezige scholen, die de leerlingen de kans gaven om deel te nemen aan deze herdenkingsplechtigheid: basisschool Go Shil!, Vrije Katholieke Basisschool Sint-Pieter, Busleyden Atheneum campus Pitzemburg, campus Caputsteen en campus Botaniek.

Dank ook aan de oud-scouts van de Sint Romboutsparochie voor het dragen van de vaandels, de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie en het stadsbestuur Mechelen voor de organisatie.

Met dank voor de foto’s aan Bob Lams.

Häftling 160275

Het Willemsfonds in samenwerking met het Museum Kazerne Dossin en het 8 Mei Comité regio Mechelen brengt de theatermonoloog Häftling 160275 van Mr. Ronny Vandecandelaere naar Mechelen in het Auditorium "Natan Ramet" van Kazerne Dossin (G. de Stassartstraat 153 te 2800 Mechelen)

"Tobias Schiff was 17 jaar toen hij in 1942 als Antwerpse Jood met zijn familie op transport werd gezet naar Auschwitz. Alles werd hem afgenomen, zelfs zijn naam. Hij werd nummer 160275. Als een van de weinigen, die deze Holocaust overleefd heeft, kwam hij terug zonder vader, zonder moeder, zonder grootouders, zonder ooms of tantes, neven of nichten. Meer dan honderd familieleden werden vermoord."

Deze monoloog brengt het verhaal van Tobias Schiff over deze onbeschrijfbare, haast oninvoelbare gruwel, opdat zijn getuigenis zou blijven bestaan als nagedachtenis aan de doden en als vermaning voor ons allen, mensen van vandaag, dat dit nooit meer mag gebeuren. Het gaat om een authentiek verhaal, waarbij ook authentieke foto's geprojecteerd worden van de personen die in het stuk genoemd worden.

Deuren open om 19:30 uur
Aanvang theatermonoloog 20u00.
Na de uitvoering van het stuk wordt u een hapje en een drankje aangeboden door het Willemsfonds Mechelen.

Toegang €10 per persoon.
Om veiligheidsredenen vragen we om vooraf in te schrijven via WFMechelen@telenet.be
De reservatie is pas definitief na het storten van het gepaste bedrag (€10/persoon) op de rekening van het Willemsfonds afdeling Mechelen: BE19 3631 1755 1512, met vermelding van "Monoloog 15-3-2017, naam en voornamen".
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Krakau en Auschwitz

Het Willemsfonds afdeling Mechelen organiseert een cultuurreis naar Krakau en naar het vernietigingskamp van Auschwitz, van woensdag 1 maart tot en met zondag 5 maart 2017.
Meer info: mail naar WFMechelen@telenet.be

Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie

De Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie organiseert op zaterdag 18 februari 2017 een Sing Along Concert in de Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen Aanvang: 20 uur
Deuren 19.30 uur
Kaarten: www.politieharmoniemechelen.be/reserveer
Voorverkoop: €12 Kassa €15
La Coupole en St. Omer

Het Willemsfonds organiseert een daguitstap naar La Coupole en St. Omer in Frankrijk.
Ze bezoeken La Coupole, een lanceerinstallatie van Duitse V-wapens in de tweede wereldoorlog en het stad St. Omer.
Het aantal plaatsen in beperkt.
Meer info: via mail naar WFMechelen@telenet.be

Groep Herinnering - Groupe Mémoire

Groep Herinnering - Groupe Mémoire organiseert een lezing "Het Verleden kom je tegen in de toekomst" door Harry De Neve.
De lezing gaat over de tribulaties van een groep scholieren tijdens de bezettingsperiode 1940-1945. Inleiding door P.P. Baeten
AP Artesis Plantijn hogeschool Campus Meistraat - Meisstraat 5 te 2000 Antwerpen.Graag uw deelname bevestigen voor 8 februari 2017 via e-mail naar myriam_baeten@telenet.be