8 Mei Comité regio MechelenDe plechtigheden rond Lancaster op 27 en 28 april 2019

Zaterdag 27 april 2019
Het stadsbestuur van Mechelen heeft het genoegen om, in samenwerking met het 8 Mei Comité regio Mechelen, u en uw partner uit te nodigen op een plechtigheid op het stadhuis, Keldermanszaal (gelijkvloers) waar de familieleden van de omgekomen bemanning van het Lancastertoestel plechtig zullen ontvangen worden op zaterdag 27 april 2019, gevolgd door de voorstelling van het boek "Despite The Elements, 24/25april 1944"
Aanvang: 16 uur
Ingang via binnenplein Stadhuis.
Schrijver Bram Dermout brengt het verhaal van de Britse Avro Lancaster bommenwerper en het tragische lot van zijn bemanning die hun jonge leven verloren te Sint-Katelijne-Waver in 1944.
Nadien biedt het Mechelse stadsbestuur een receptie aan voor de aanwezigen, familieleden van de bemanning en de buitenlandse gasten.
Inschrijven is verplicht via het 8 Mei Comité regio Mechelen, ten laatste op donderdag 10 april via secretaris Jef Van Iseghem
Telefoon: 015/43 40 02
E-mail info@8meicomitemechelen.be
Post: Jef Van Iseghem - Secretaris - Nieuwe Kapucijnenstraat 39/103 - 2800 Mechelen.
Geïnteresseerden kunnen dit boek reserveren via Bram Dermout,
E-mail: b.dermout@tracesofwar.com of gsm 0476/415206
Kostprijs: 20 euro excl. verzendingskosten (3 euro) of af te halen tijdens de receptie.

Zondag 28 april 2019
Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver, het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Friends of the 115th Squadron Royal Air Force België hebben de eer en het genoegen u uit te nodigen op de herdenkingsceremonie voor de in de nacht van 24/25 april 1944 gevallen bemanning van de Lancaster DS734 KO-Y.
De ceremonie zal plaats vinden op zondag 28 april 2019 aan het Lancaster Monument, gelegen aan de Hoeveweg, Borgersteinhoeve, Sint-Katelijne-Waver.

Samenkomst op de parking van Pasbrug, Borgersteinlei, Sint-Katelijne-Waver, vanwaar de optocht naar het monument zal starten om 14 uur.
De aanvang van de herdenkingsplechtigheid is voorzien om 14.30 uur.

Na de herdenking nodigt het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver u vriendelijk uit tot deelname aan de receptie die doorgaat in de Dijksteinschool, Maanhoeveweg.
Gelieve uw deelname aan de receptie te melden via de dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver; Email vrije.tijd@skw.be of telefonisch: 015 30 50 00 - vragen naar Ann De Meyer of Evy Van Asch, voor donderdag 18 april 2019.

Deze herdenking is tot stand gekomen dankzij de medewerking van:
- De gemeente Sint-Katelijne-Waver
- 8 Mei Comité regio Mechelen
- Vrienden van het Onafhankelijkheidsfront - Partizanen Mechelen
- De Zwarte Hand
- De Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden, gewest Mechelen-Lier
- Friends of 115 Squadron België

Overlijden Julien Palma

We vernemen het overlijden van Julien Palma.
Julien, ere-penningmeester, was de echtgenoot van Bertje Ureel die ere-voorzitter is van het 8 Mei Comité regio Mechelen.
Wij zullen hem missen.
De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op dinsdag 5 maart 2019 om 13.00 uur in het crematorium Daelhof, Erasmuslaan 50, 1804 Cargovil Zemst-Eppegem.

Rouwbericht Julien Palma

Bevlagging St-Romboutstoren

De bevlagging van de Sint-Romboutstoren - Een eervol compromis

In onze nieuwsbrief nr. 77 - derde kwartaal 2018 publiceerden we alle standpunten van de democratische Mechelse politieke partijen met betrekking tot de bevlagging van de Sint-Romboutstoren(naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018).

Zo ook het standpunt van de stadslijst die nu via een absolute meerderheid het college van Burgemeester en Schepenen uitmaakt.

Dhr. Bart Somers, lijsttrekker van de stadslijst en burgemeester, meldt ons in een mail van 1 september 2018:"... Ook uw vraag met betrekking tot het plaatsen van drie vlaggen op de Sint-Romboutstoren willen we in een constructieve geest onderzoeken. We zijn dit idee zeker genegen, omdat dit debat al te lang voor controverse en verdeeldheid zorgt. Vandaag hebben sommige mensen - ten onrechte - het gevoel dat het stadsbestuur kost wat kost wil verhinderen dat onze nationale driekleur op de Romboutstoren hangt. Dit gevoelen wordt nog versterkt door eerder agressieve en vijandige verklaringen van sommige politici met een separatistische agenda. Als stadslijst willen we niet meedoen aan een politiek van verdelen. Onze benadering vertrekt van respect voor alle opinies en overtuigingen, van een beleid dat inzet op samenwerken en verbinden. Daarom denken we dat het polariserende discours van sommigen met betrekking tot de Belgische driekleur een duidelijk antwoord verdient. We zijn bereid een oplossing uit te werken waar de drie vlaggen - de Belgische, Vlaamse en Mechelse - alle drie kunnen wapperen op onze Romboutstoren."

Op 28 februari 2019 ontvingen we een brief van het college van Burgemeester en Schepenen met volgende inhoud: "Naar aanleiding van uw vraag van 22 januari 2019 om de Sint-Romboutstoren permanent te bevlaggen met de Belgische vlag heeft het schepencollege van 11 februari 2019 beslist niet in te gaan op uw vraag. Vanaf heden wordt de Sint-Romboutstoren permanent en enkel bevlagd met de Mechelse vlag. De vrijstaande mast wordt gebruikt voor een gelegenheidsvlag. Momenteel is op de vrijstaande mast de Stippenvlag tegen pesten gehesen. Zo zal op 9 mei de Europese vlag, 11 juli de vlag van de Vlaamse Gemeenschap en op 21 juli de Belgische vlag op de vrijstaande mast worden gehesen. De officiële bevlagging van de Sint-Romboutstoren blijft, zoals beslist in vergadering van 23 juni 2047, onderaan de toren".

We stellen dus vast dat de verkiezingsbelofte niet werd nagekomen.

De raad van bestuur van het 8 Mei Comité regio Mechelen van 28 februari en het dagelijks bestuur van NCPGR gewest Mechelen-Lier (Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden) kunnen zich evenwel vinden in een eervol compromis dat nu naar voor wordt geschoven.

Het beantwoordt ook ten dele aan ons standpunt dat werd ingenomen toen het vorige college besliste aan de voet van de Sint-Romboutstoren 5 vlaggenmasten te plaatsen omdat een 3de mast, om technische redenen, niet zou kunnen geplaatst worden op de toren (nieuwe richtlijnen mbt de bevlagging van openbare gebouwen, vervat in de omzendbrief VR 2015/37 van de Vlaamse regering). Ons standpunt was dat, indien dat technisch niet mogelijk zou zijn, er dan geen enkele vlag op de Sint-Romboutstoren zou moeten staan (de vaandels onderaan de toren stonden immers voor een vervanging van de vaandels op de toren).

We hopen dat hiermee een einde komt aan de strijd rond de bevlagging van de Sint-Romboutstoren die we sinds het jaar 2000 met de opeenvolgende stadsbesturen met verschillende bestuurssamenstellingen hebben gevoerd.


Foto: Het Laatste Nieuws

Jef Van Iseghem, secretaris

Overlijden Alex Vandevelde

We vernemen het overlijden van Alexander Vandevelde.
Alex (met verzetsnaam Sadi) was een goede vriend van het 8 Mei Comité. Hij getuigde veel en met de grootste overtuiging. Vooral voor de schoolgaande jeugd.
Voor ons was hij ook een graag geziene gast op onze filmdagen, zo getuigde hij dit jaar voor ongeveer 500 leerlingen en leerkrachten van de 3de graad secundair onderwijs.
Hij werkte ook nog met veel enthousiasme mee aan onze documentairefilm 'Gestolen Jeugd', samen met 8 andere getuigen. Wij zullen hem missen.
De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op donderdag 3 januari 2019 om 12.30 uur in de aula van de stedelijke begraafplaats, Ziekebeemden 4 te 2800 Mechelen, gevolgd door de asuitstrooiing.

Rouwbericht Alex Vandevelde

Mechelen - 9 juli 2018 - Persconferentie - Voorstelling van een Memorandum aan de Mechelse democratische politieke partijen

Het 8 Mei Comité regio Mechelen en de Nationale Confederatie van Politiek Gevangen en Rechthebbenden gewest Mechelen-Lier hielden vandaag een persconferentie waarbij een memorandum aan de Mechelse democratische politieke partijen werd voorgesteld.

Hieronder de integrale tekst van het memorandum. We komen hier zeker op terug in onze volgende Nieuwsbrief.

Memorandum 9 juli 2018

SAMENWERKEN

De besturen van ons 8 Mei Comité, Nationale Confederatie Politiek Gevangen Gewest Mechelen-Lier (NCPGR) en De Zwarte Hand hebben beslist om in de toekomst beter samen te werken.
De doelstellingen van deze organisaties sluiten nauw bij mekaar aan en staan bij allen in het teken van 'Nooit vergeten'.
Daarom hebben we onder andere ook beslist onze activiteitenkalenders beter op mekaar af te stemmen en, waar mogelijk, ook samen activiteiten te ontplooien.

Overlijden Politiek Gevangene Pieter-Paul Baeten

We vernemen het overlijden van Paul Baeten.
Hiermee verliezen we de laatste Politiek Gevangene uit het gewest Mechelen-Lier. Paul was een goede vriend van het 8 Mei Comité.
Hij getuigde veel en met de grootste overtuiging. Vooral voor de schoolgaande jeugd. Bij ons was hij een graag geziene gast op onze filmdagen.
Hij werkte ook nog met veel enthousiasme mee aan onze documentairefilm "Gestolen Jeugd", samen met 8 andere getuigen. Wij zullen hem missen.

De uitvaartplechtigheid zal doorgaan op woensdag 29 november om 10.30 uur in aula Erica, Kesselsesteenweg 97 te Lier.

Fotoverslag Stapstenen

Met dank aan Bob Lams voor het ter beschikking stellen van de foto's.

10 november 2017 - Stapstenen


Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg herdenkt 2 oud-leerlingen die tijdens WO II actief waren in het verzet.
Filip Claes en Fernand Van Den Eynde, lid van het Geheim Leger en Politiek Gevangene, beiden hebben de concentratiekampen overleefd.
De leerlingen werken in het kader van herinneringseducatie aan projecten rond dit thema.
Campus Pitzemburg herdenkt in het bijzonder alle oud-leerlingen van de school die zich tijdens WO II hebben ingezet voor het herwinnen van de vrijheid en het herstellen van de democratie.
Het is deze boodschap die ze jaarlijks aan hun leerlingen willen doorgeven.
De leerlingen, leerkrachten en directie van Busleyden Atheneum Campus Pitzemburg heeft de eer en het genoegen u uit te nodigen op deze plechtigheid.

U wordt op school verwacht om 13.45 uur
Na de plechtigheid en bloemenhulde wordt u vriendelijk uitgenodigd voor een kleine receptie.

In samenwerking met het 8 Mei Comité, het Onafhankelijkheidsfront en NCPGR Gewest Mechelen-Lier.
Inschrijven kan door te mailen naar info@BApitzemburg.be of per brief naar BA Campus Pitzemburg, Bruul 129 te Mechelen

Fotoverslag 20-jarig bestaan

Feest!

Het 8 Mei Comité viert dit jaar zijn 20-jarig bestaan.
8 Mei Comité regio Mechelen blaast dit jaar 20 kaarsjes uit en dat willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.

We vieren dit met een schitterend banket en live muziek met Tina Grace op zondag 25 juni 2017 om 12.00 u.
Plaats: salons Van Dijck, F. de Merodestraat 33 te Mechelen.
Gelieve in te schrijven uiterlijk op 15 juni 2017 door storting op rekening BE31 7310 3572 3455 met vermelding aantal personen.
€49 p/p. (dranken excl.) Warm en koud buffet

8 mei 2017 - VE dag

Op maandag 8 mei herdachten we VE-dag (8 mei 1945: einde van de 2de Wereldoorlog in Europa, de overwinning op het fascisme en de bevrijding van deze nazi- en uitroeïngskampen). De stad Mechelen organiseerde de plechtigheden. Die bestonden uit een drieluik: Bloemenhuldes op de Van Benedenlaan aan het Monument van de Politieke Gevangenen en aan het Monument van de Gesneuvelden op het Sint-Romboutskerkhof, gevolgd door het hijsen van de vaandels met uitvoering van de nationale hymnen op de Grote Markt.
Naast de vertegenwoordigers van het stadsbestuur, de vaandeldragers, verantwoordelijken van de verschillende vaderlandslievende verenigingen en de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie, waren ook meer dan 150 leerlingen uit de Mechelse scholen aanwezig. De plechtigheid startte met een bloemenhulde aan het Monument van de Politieke Gevangenen op de Van Benedenlaan. Per school legden afgevaardigde leerlingen witte rozen neer aan het monument als teken van respect voor de getroffenen van de wereldoorlog.

Na dit ingetogen moment, stapten de aanwezigen onder muzikale begeleiding van de politieharmonie in optocht doorheen de Hoogstraat naar het Monument der Gesneuvelden aan het Sint-Romboutskerkhof. Ook aan dit monument werd een bloemenhulde gehouden en betuigden de aanwezige leerlingen, naast alle andere aanwezigen, eerbetoon aan de gesneuvelden. Tot slot van de hele plechtigheid, werd op de Grote Markt eer betoond aan de bevrijdende mogendheden door het spelen van de nationale hymnen en het hijsen van de vlaggen.

De aanwezigheid van de vele leerlingen, geeft de herdenking van de Bevrijdingsdag een extra dimensie. Het is tevens een onderdeel van de lessen die in de scholen worden gegeven in het kader van herinneringseducatie.

Hiermee tonen de scholen en leerlingen ook respect aan de vaderlandslievende verenigingen en haar leden, die op deze herdenkingsplechtigheid op hun manier hulde brengen aan de gesneuvelden en getroffenen van het oorlogsgeweld.

Dank aan de directies en leerkrachten van de aanwezige scholen, die de leerlingen de kans gaven om deel te nemen aan deze herdenkingsplechtigheid: basisschool Go Shil!, Vrije Katholieke Basisschool Sint-Pieter, Busleyden Atheneum campus Pitzemburg, campus Caputsteen en campus Botaniek.

Dank ook aan de oud-scouts van de Sint Romboutsparochie voor het dragen van de vaandels, de Koninklijke Harmonie van de Mechelse Politie en het stadsbestuur Mechelen voor de organisatie.

Met dank voor de foto’s aan Bob Lams.

Häftling 160275

Het Willemsfonds in samenwerking met het Museum Kazerne Dossin en het 8 Mei Comité regio Mechelen brengt de theatermonoloog Häftling 160275 van Mr. Ronny Vandecandelaere naar Mechelen in het Auditorium "Natan Ramet" van Kazerne Dossin (G. de Stassartstraat 153 te 2800 Mechelen)

"Tobias Schiff was 17 jaar toen hij in 1942 als Antwerpse Jood met zijn familie op transport werd gezet naar Auschwitz. Alles werd hem afgenomen, zelfs zijn naam. Hij werd nummer 160275. Als een van de weinigen, die deze Holocaust overleefd heeft, kwam hij terug zonder vader, zonder moeder, zonder grootouders, zonder ooms of tantes, neven of nichten. Meer dan honderd familieleden werden vermoord."

Deze monoloog brengt het verhaal van Tobias Schiff over deze onbeschrijfbare, haast oninvoelbare gruwel, opdat zijn getuigenis zou blijven bestaan als nagedachtenis aan de doden en als vermaning voor ons allen, mensen van vandaag, dat dit nooit meer mag gebeuren. Het gaat om een authentiek verhaal, waarbij ook authentieke foto's geprojecteerd worden van de personen die in het stuk genoemd worden.

Deuren open om 19:30 uur
Aanvang theatermonoloog 20u00.
Na de uitvoering van het stuk wordt u een hapje en een drankje aangeboden door het Willemsfonds Mechelen.

Toegang €10 per persoon.
Om veiligheidsredenen vragen we om vooraf in te schrijven via WFMechelen@telenet.be
De reservatie is pas definitief na het storten van het gepaste bedrag (€10/persoon) op de rekening van het Willemsfonds afdeling Mechelen: BE19 3631 1755 1512, met vermelding van "Monoloog 15-3-2017, naam en voornamen".
Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt!

Krakau en Auschwitz

Het Willemsfonds afdeling Mechelen organiseert een cultuurreis naar Krakau en naar het vernietigingskamp van Auschwitz, van woensdag 1 maart tot en met zondag 5 maart 2017.
Meer info: mail naar WFMechelen@telenet.be

Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie

De Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie organiseert op zaterdag 18 februari 2017 een Sing Along Concert in de Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen Aanvang: 20 uur
Deuren 19.30 uur
Kaarten: www.politieharmoniemechelen.be/reserveer
Voorverkoop: €12 Kassa €15
La Coupole en St. Omer

Het Willemsfonds organiseert een daguitstap naar La Coupole en St. Omer in Frankrijk.
Ze bezoeken La Coupole, een lanceerinstallatie van Duitse V-wapens in de tweede wereldoorlog en het stad St. Omer.
Het aantal plaatsen in beperkt.
Meer info: via mail naar WFMechelen@telenet.be

Groep Herinnering - Groupe Mémoire

Groep Herinnering - Groupe Mémoire organiseert een lezing "Het Verleden kom je tegen in de toekomst" door Harry De Neve.
De lezing gaat over de tribulaties van een groep scholieren tijdens de bezettingsperiode 1940-1945. Inleiding door P.P. Baeten
AP Artesis Plantijn hogeschool Campus Meistraat - Meisstraat 5 te 2000 Antwerpen.Graag uw deelname bevestigen voor 8 februari 2017 via e-mail naar myriam_baeten@telenet.be