8 Mei Comité regio Mechelen

8 Mei Comité Gent

Auschwitz Stichting

De Vrienden van het Fort van Breendonk

De Zwarte Hand

De Zwarte Hand tv

Kazerne Dossin

Koninklijk Verbond van Oud-strijders en Gelijkgestelden gewest Mechelen

The Holmes Intelligence Office

XX-ste konvooi van Boortmeerbeek

Groep Herinnering - Groupe Mémoire