8 Mei Comité regio Mechelen


6 mei 2010 - VE - herdenking einde WO II - 8 mei 1945

7 mei 2010 - Dag van de Democratie en Verdraagzaamheid.
Naast een plechtig moment (neerleggen van bloemen) in aanwezigheid van leerlingen en prominenten in het Fort van Breendonk was de organisatie van de Dag voor de Democratie en Verdraagzaamheid voor verschillende scholen die projecten uitwerkten rond dit thema een hoogtepunt.

Per project in een school was er een andere bezoekende school (50 leerlingen) aanwezig die aan de activiteiten deelnam (toonmomenten van het project rond Democratie). De nationale aanpak werd ook in de verf gezet door de aanwezigheid van een secundaire school Koninklijk Atheneum Kelmis uit de Duitse sprekende gemeenschap van België.

Dag van Democratie en Verdraagzaamheid is mogelijk gemaakt met de medewerking van:Joods Museum van Deportatie en Verzet - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk - VSKO - Go! - POV - OVSG - 8 Mei Comité regio Mechelen - Vrienden van het Gedenkteken Fort van Breendonk - VZW Instituut Eduard Meys - Scholengroep 5 - Scholengroep Rivierenland - Onderwijsproject "Auschwitz in Gedachtenis" - Auschwitz Stichting - Thuis in de Stad Onderwijswandelingen - Vredescentrum Antwerpen.

8 mei 2010 - Academische Zitting ter gelegenheid van 65 jaar Bevrijding.
Dit werd georganiseert i.s.m. het Koninklijk Verbond der Kringen van Oudstrijders, Gelijkgestelden 1940-1945 en Vaderlandslievende Verenigingen, regio Mechelen.

Sprekers

Ward Adriaens - Historicus en Directeur van het Joods Museum van Deportatie en Verzet
Prof. Dr. Em. Roger Coekelbergs - Voorzitter Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk
Laurence Schram - Archivaris Joods Museum van Deportatie en Verzet
Adolf De Vos - Voorzitter Koninklijk Verbond der Kringen van Oudstrijders, Gelijkgestelden 1940-1945
en Vaderlandslievende Verenigingen, regio Mechelen
Mario Van Essche - Voorzitter van het 8 Mei Comité regio Mechelen

Muziek en voordracht Les Frères Lumière - verzets- en anti-oorlogsliederen

Acteur Eddy Verreycken verbonden aan de Auschwitz Stichting leest voor uit 'Is dit een mens?' van Primo Levi

Presentatie Yves Desmet - Politiek commentator 'De Morgen'

foto: Het Nieuwsblad 10 mei 2010
6 juli 2010 - overhandiging plaquette "Le Pont des Belges".
H.T.A.M SCHOOLPROJECT: "Deauville 1944".

Op 8 maart 2010 nam een groep Nederlandse derdejaars-studenten (m.n. Thijs Boonman, Martijn Polm, Manon van de Vondervoort, Niels van de Weijer en Bas Willems) van de Fontys-lerarenopleiding geschiedenis in Tilburg contact op met het 8 Mei Comité met de vraag een link te leggen naar de veteranen van het 1ste Bevrijding, Brigade Piron.

Aanleiding was de vondst van een gedenksteen die ooit bij de Pont des Belges in Deauville Normandië had gehangen met de namen van twee soldaten die zijn omgekomen tijdens de bevrijding van Deauville op 22 augustus 1944. Deze originele eerste gedenksteen was teruggevonden op een rommelzoldertje door een van de docenten en die de opdracht gaf aan zijn studenten om een waardige en zo nuttig mogelijke bestemming voor dit stukje oorlogsgeschiedenis te zoeken.

Soldaat ROUCHE Simon, van de verkenningseenheid en soldaat FOURNER Marcel van het 1ste Bataljon sneuvelen voor de ruines van de brug te Deauville. Later zal de brede en monumentale brug die opnieuw over de Touques herbouwd is en Daeuville met Trouville verbind, de "Pont Des Belges" genoemd worden en hun beide namen er op een bronzen plaat vereeuwigen.

Op 6 juli 2010 waren de verschillende organisaties te gast in het Museum voor Deportatie en Verzet te Mechelen om de overhandiging van de gedenkplaat een officieel tintje te geven.

Dhr. Ward Adriaens, directeur van het Joods Museum van Deportatie en Verzet, nam het woord om de geschiedenis van de Brigade Piron in het juiste kader te plaatsen. Hij deed dit tegen een achtergrond van een bezet vaderland, beknotting van vrijheden en het onder de naziterreur kreunende thuisfront, hoe moeilijk en gewaagd het was voor de oorlogsvrijwilligers te ontkomen aan deze terreur, en de pas herwonnen vrijheid in Engeland om te zetten in Belgische militaire acties onder geallieerde vlag.

Na deze bijzonder leerrijke uiteenzetting werd het woord gegeven aan dhr. Léon Zielinski als vertegenwoordiger van de Brigade Piron die een zeer persoonlijke toets gaf met referentie naar de soldaten die sneuvelde op de brug.

Samen met Kris Michiels, nam hij onder applaus van de talrijke aanwezigen de gedenksteen in ontvangst.
Als afsluiter werd door de Dhr. Mario Van Essche en Dhr. Ward Adriaens een receptie aangeboden.

ROUCHE Simon
FOURNER Marcel

foto en tekst Geert Bourguignon

8 augustus 2010 - plechtigheid te Meensel-Kiezegem
Georganiseerd door het herdenkingscomité van NCPGR Meensel-Kiezegem - Tienen.

Omstreeks 9u30 verzamelden dorpsgenoten en sympathisanten zich aan het ere-kerkhof van Kiezegem voor een eerste korte bloemenhulde. De viering in de kerk van Meensel omstreeks 10u werd gevolgd door de plechtigheid aan het ere-kerkhof van Meensel om 11u.

Toespraken werden gegeven door burgemeester Chris Desaever-Cleuren, de heer Albert Van Hoey (Vriendenkring Dora), de heer Jozef Craeninckx (nationaal voorzitter NCPGR) en Vital Craeninckx (voorzitter NCPGR Meensel-Kiezegem-Tienen). Na een korte onderbreking opgelegd door de Belgische weergoden werd er overgegaan tot bloemenhulde van vele verschillende verenigingen.

Dit geheel werd van muzikale noot voorzien door de Weergalm der Winge onder leiding van Piet Celis. Achteraf werd er aan dorpsgenoten en sympathisanten een receptie aangeboden in het Ontmoetingscentrum van Meensel-Kiezegem.

Foto en tekst : Stichting Meensel-Kiezegem '44

26 september 2010 - 66ste jaarlijkse bedevaart Fort van Breendonk

Tijdens de jaarlijkse bedevaart in het fort van Breendonk hebben achttien overlevenden een medaille gekregen uit handen van een vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning gen. Jef Van Den Put.

Ook Mechelaar en goede vriend van ons Comité Louis Vivijs mocht een herinneringsmedaille ontvangen uit de handen

Die medaille herdenkt de zeventigste verjaardag van de aankomst van de eerste gevangenen in het angstaanjagende kamp, op 20 september 1940.

De jaarlijkse bedevaart naar het kamp van Breendonk herdenkt de bevrijding van de nazi-kampen door de geallieerden.

De Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht en het koor van de Europese Unie zorgden voor de muzikale omkadering, met onder meer het Moorsoldatenlied, het Martelaarslied van Breendonk en het Partizanenlied, de hymne van het verzet.

 

14 oktober 2010 - pedagogisch pakket Mechelse scholen, kaart van de nazi kampen
Alle Mechelse scholen kregen drie pakketjes ter beschikking van het 8 Mei comité die kunnen helpen bij het bespreken van de wereldoorlogen.

Eerst werd een landkaart samengesteld waarop alle grote concentratiekampen en andere kampen aangeduid zijn.

Daarnaast werden drie affiches gemaakt door het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie, waarop de eerste en tweede Wereldoorlog en ook de genocide in Rwanda een plaats krijgen.

Tot slot is er een tafelkaartenpakket, bestaande uit 24 kaarten die verschillende thema's en begrippen uit de periode 1914-1945 belichten. Via het pakket moet de oorlog bespreekbaar en toegankelijk worden bij jongeren.

tekst : Nieuwsblad 20 oktober 2010
foto : www.holocaust.be

14 november 2010 - Bloemenhulde monument 115 Squadron te Witchford, England
17 - 18 november 2010 - Filmdagen voor de Mechelse scholen: Swing Kids

In samenwerking met het Onderwijs Overleg Mechelen en het Cultureel Centrum Mechelen.

Deze dramatische muzikale film is een vreemde combinatie van politiek, drama en muziek, en gaat over de generatie van non- conformistische jongeren uit de periode 1936-45 in nazi-Duitsland die de Swing Jugend werd genoemd. Zij dwepen met Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie, Artie Shaw.

Ze zijn compleet tegen de gehele naziegroepering. Wanneer echter een onschuldige grap er voor zorgt dat één van hen gedwongen wordt om lid te worden van de partij, wordt de groep getest op de sterke band die ze met elkaar hebben.

 

 

 


lees meer