'Tot 2000 stonden de Belgische vlag en de Vlaamse vlag permanent op de Sint-Romboutstoren. Sindsdien is dat enkel nog het geval voor de Vlaamse vlag en de vlag van de stad. Onze nationale driekleur werd verbannen en wappert alleen nog maar op de dagen waarop de stad wettelijk verplicht is om ze te hijsen (zoals op de Nationale feestdag, red.)', aldus secretaris van het comité, Jef Van Iseghem.

'Wij ijveren al jaren om deze situatie ongedaan te maken', gaat Van Iseghem verder. 'Omdat het duidelijk gaat om een politieke beslissing, stellen wij voor om een derde en vierde mast te plaatsen met de Belgische en de Europese vlag. Het stadsbestuur heeft dit voorstel niet gevolgd. Vier vlaggen zouden volgens hen meer de indruk geven van een fort i.p.v. een kathedraaltoren.'

'Aan de basis van deze kwestie ligt een moeilijke discussie tussen de Vlaamse en federale overheid omtrent het eigendom van de toren. Het zit allemaal erg gecompliceerd in mekaar. Wij gaan bekijken of we de beslissing kunnen terugdraaien en bezorgen deze mensen binnen de twee maand een antwoord', aldus Karel Geys.

terug