8 Mei Comité regio Mechelen


Maandag 25 november 2013 - Vredesweek KTA Wollemarkt
In nauwe samenwerking met KTA Wollemarkt, De Vriendenkring Onafhankelijkheidsfront regio Mechelen, het 8 Mei Comité Mechelen en de Nationale Confederatie der Politieke Gevangenen afdeling Mechelen, werd in het kader van de Vredesweek een derde struikelsteen te Mechelen ingehuldigd.

Deze struikelsteen is ter herinnering aan Nina Claes - Van Kerckhoven en werd geplaatst op de speelplaats onder de lindeboom van KTA Wollemarkt, waar ze leerkracht geschiedenis was.

Nina Van KerckhovenZij treedt toe tot het geheim leger op 1 januari 1941 en is in het verzet werkzaam als koerierster. Op 17 juni 1942 wordt zij aangehouden in het station van Mechelen.
Zij verblijft 6 weken in de gevangenis van de Begijnenstraat te Antwerpen.
Na een lange helse tocht naar meerdere gevangenissen en concentratiekampen (Aken - Essen - Zweibrucken - Mesum - Esterwegen - Grosz-Strelitz - Ravensbruck en Mauthausen) wordt zij bevrijd op 22 april 1945.
Op 11 juni 1945 keert zij terug naar Mechelen.

Nina Claes - Van Kerckhoven

Politiek gevangene
Nacht und Nebel
1923 - 2007

Toespraak Josette Nackaerts, bestuurslid 8 Mei Comité
KTA Wollemarkt
Fotoreeks gemaakt door Paul Van Camp, waarvoor onze dank
Donderdag 16 mei 2013 - Leerlingen KA Pitzemburg hangen vredeswensen aan de schoolpoort
Leerlingen van KA Pitzemburg werkten op donderdag 16 mei de hele dag rond de thema's vooroordelen, geweld, pesten, volkerenmoord, Wereldoorlog I en II, rechten van het kind.

"In totaal waren er dertien workshops waar de leerlingen aan deelnamen. Er werden onder meer vredeswensen aan de schoolpoort uitgehangen", zij werken rond actuele thema's i.v.m. oorlog en conflicten in de wereld, maar staan ook stil bij verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Op die manier ervaren de leerlingen dat geschiedenis niet alleen historische feiten en cijfers zijn, maar vooral een levend verhaal van mensen, daden, helden en schurken!", zegt Jeroen Van der Auwera.

Struikelsteen voor Edmond Nackaerts
Om 14.15 uur werd deze dag afgerond met de inhuldiging van een nieuwe struikelsteen voor Edmond Nackaerts, een oud-leerling van KA Pitzemburg. Hij was een klasgenoot van oud-prefect Guillaume Crols.
Beiden engageerden zich vanaf 1941 in het Verzet tegen de Nazi-bezetting. Ze werden in 1942 opgepakt en legden samen een lange lijdensweg van drie jaar af langs verschillende Naziconcentratiekampen.

"Wij vinden het onze plicht om de inzet en strijd van oud-Pitzemburgers voor vrijheid, verdraagzaamheid en democratie levendig te houden bij de leerlingen van vandaag. We hopen dat onze leerlingen beseffen dat ze, net als hun voorgangers, keuzes kunnen maken. Kiezen voor verdraagzaamheid, samenhorigheid en democratie is iets dat je bewust doet." zegt Jeroen Van der Auwera, directeur van de school.Edmond Nackaerts

Politiek Gevangene
Nacht und Nebel
oud-leerling K. A. Pitzemburg
1919 - 2004

Woensdag 8 mei 2013 - Herdenking V-dag Mechelen
Fotoreeks gemaakt door Eddy Coremans, waarvoor onze dank
24 maart - Algemene Vergadering
Onder ruime belangstelling ging onze algemene ledenvergadering door in de salons Van Dijck, F. de Merodestraat.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter, Mario Van Essche, bracht de secretaris, Jef Van Iseghem, het verslag van het werkingsjaar 2012.
Het financieel verslag 2012 werd goedgekeurd en de toekomstige activiteiten toegelicht (Project Lancaster, V-dag, geplande busreis, filmdagen voor de 3de graad secundair onderwijs met de film 'The Swing Kids' met nabespreking en onze eigen film 'Gestolen Jeugd'.
We werken ook samen met:

Kazerne Dossin, het gewezen Joods Museum van Deportatie en Verzet, op wiens steun we steeds mogen rekenen bij het organiseren van onze filmdagen;

De Nationale Confederatie van Politieke Gevangen en Rechthebbenden afdeling Mechelen: deze organisatie helpt ons met de filmdagen;

Vriendenkring van het Onafhankelijkheidsfront - Partizanen. Ook deze organisatie helpt ons met de filmdagen;

De Organisatie Joods Ondergedoken kind. Ook deze organisatie helpt ons met de filmdagen;

het Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk;

het NIOOO, het instituut voor veteranen;

De Auschwitz-stichting;

het bestuur van Ontsnappingslijn Comète, de organisatie die er tijdens WO II in geslaagd is om 706 piloten en 64 sluikreizigers via Frankrijk en Spanje te helpen ontsnappen;

het Koninklijk Verbond der kringen van oudstrijders, gelijkgestelden 1940-1945 en vaderlandslievende verenigingen, regio Mechelen;

de Vriendenkring Onafhankelijkheidsfront - Partizanen regio Mechelen. Ook deze organisatie helpt ons met de filmdagen;

De Organisatie Joods Ondergedoken kind. Ook deze organisatie helpt ons met de filmdagen;

het Nationaal Memoriaal Fort van Breendonk;

het NIOOO, het instituut voor veteranen;

De Auschwitz-stichting;

het bestuur van Ontsnappingslijn Comète, de organisatie die er tijdens WO II in geslaagd is om 706 piloten en 64 sluikreizigers via Frankrijk en Spanje te helpen ontsnappen;

het Koninklijk Verbond der kringen van oudstrijders, gelijkgestelden 1940-1945 en vaderlandslievende verenigingen, regio Mechelen.

Het bestuur werd herverkozen. L > R: Eddy Coremans (medewerker), François Boonen, Geert Bourguignon, Frieda Nauwelaers, Daniël Wijnants, Josephine Volkaerts, Jan Bocken, Mario Van Essche en Jef Van Iseghem. Niet op de foto (verontschuldigd): Herbert Crol, Filip Doms, Rudy Staes en Erwin Sollie.
Foto rechts Désiré Beeck, Jef Van Iseghem en Philip Claes.
Met dank aan Eddy Coremans voor de foto's.
Na 12 jaar zoeken, gevonden !
Inderdaad, 12 jaar is er overgegaan voor we een nieuw gezicht konden toevoegen aan de bemanning van de in 1944 neergestorte Lancaster bommenwerper te St.- Kat.-Waver.

Kelly Philip

Per toeval vonden we een website over oorlogsmonumenten van Ken Switzer uit Belfast. We merkten op dat de naam van Philip Kelly, die boordmekanieker was, er niet op vermeld stond. Dit zal nu worden aangepast. Hij ging op zoek voor ons, vond twee krantenartikels en zond ze ons toe.

Daaruit kunnen we opmaken dat hij de jongste zoon (20 jaar) van het gezin was. Dit wil dus zeggen dat er nog andere kinderen waren en zodoende er een kans is dat er nog familieleden te vinden zijn. Ken Switzer heeft aangeboden er voor ons op zoek naar te gaan. We wachten rustig af op verder contact.

Ondertussen blijft de zoektocht naar de familie van Flight Sergeant Frederick Albert FOSTER uit Thornton Heath, (ook maar 20 jaar oud) onsuccesvol. Wij hopen alsnog dat tegen april 2014, wanneer de volgende herdenking zal gehouden worden, onze inspanningen beloond zullen worden. Filip Doms