Geachte directie, leerkrachten en leerlingen,
Geachte genodigden,

In naam van het 8 Mei Comité wens ik mevrouw Cobbaert, directeur van het KTA Wollemarkt te bedanken om ons de gelegenheid te bieden een “Struikelsteen” voor mevrouw Nina Claes-Van Kerckhoven op de speelplaats, onder de lindeboom, te mogen plaatsen. Daarmee wordt deze plaats meteen ook een plaats van bezinning.

De bedoeling van zulke maatschappelijk vormende projecten is om de leerlingen, de volwassenen van morgen, te sensibiliseren voor de gevolgen van onverdraagzaamheid, extremisme en racisme. We proberen de vernielingsdrang en oorlogsgruwel van totalitaire ideologiën aan te tonen en hopen hen zo verdraagzaamheid en respect voor elke medemens bij te brengen.

Misdaden tegen de mensheid zijn geen exclusief WO-fenomeen.
Denken we maar even terug aan de gruwelen van de oorlog in Joegoslavië in de jaren negentig van de vorige eeuw, in dezelfde periode vond de Rwandese genocide of burgeroorlog (tot 1 miljoen doden) plaats en in het beging van de 21ste eeuw de Tsjetsjeense oorlog.

Vergeten we ook de vuile oorlog in Syrië niet, die al twee en een half jaar duurt, reeds 110 000 slachtoffers telt en 2 miljoen mensen hun land heeft doen ontvluchten.

We blijven al deze traumatische gebeurtenissen uit de geschiedenis herdenken om te voorkomen dat ze uit het collectieve geheugen worden verdrongen!

Wij staan er soms te weinig bij stil dat mijn generatie, die geboren is na WO II, de eerste generatie is die in de 20ste eeuw geen oorlog heeft meegemaakt.
Een 20ste eeuw die gebrandmerkt werd door twee wereldoorlogen met miljoenen slachtoffers, niet alleen militairen maar ook burgers. Gewone mannen, vrouwen en kinderen.

Mijn ouders en grootouders hebben die gruwel dus wel meegemaakt.
Zelf ben ik de dochter van een politiek gevangene die de nazie-gevangenissen en –concentratiekampen heeft overleefd. Mijn vader was een boezemvriend van Philip en Nina, bij wie we vandaag even stilstaan.

Ik heb het voorrecht gehad om in deze school enkele jaren haar collega te zijn geweest. De Struikelsteen die wij vandaag voor Nina mogen plaatsen, kadert dan ook in de "herinneringseducatie", of beter gezegd: “het leren uit het verleden”.
Dit moet ervoor zorgen, en dan richt ik mij in de eerste plaats tot de leerlingen, dat jullie "geen reizigers zonder bagage worden” en dat jullie kunnen opgroeien tot vrije democratische burgers.

De twee wereldoorlogen die West-Europa in de 20ste eeuw teisterden liggen aan de basis van de EU of Europse Unie, die vandaag 28 lidstaten verenigd.

In 1950 presenteerde de Franse minister van buitenlandse zaken - Robert Schuman in Parijs zijn ideeën voor een nieuwe vorm van politieke samenwerking in Europa, waardoor oorlog in Europa ondenkbaar zou worden. Het project “Europa”, met alle kritiek die men erop kan hebben en het feit dat het nog altijd voor verbetering vatbaar is, heeft ervoor gezorgd dat we in Europa geen oorlog meer hebben meegemaakt, met uitzondering van Joegoslavië (1991-1999).
Om nog maar eens aan te tonen tot wat extreem nationalisme kan leiden.

Denk daar ook even aan als jullie, en daarbij richt ik me nogmaals tot de leerlingen, misschien volgend jaar naar de stembus moeten en jullie, naast de Federale en de Vlaamse verkiezingen, ook voor Europa een stem moeten uitbrengen.
Geef jullie stem dan aan partijen die de idealen van Vrede, Verdraagzaamheid en Verbondenheid hoog in het vaandel voeren.

Ik dank jullie voor jullie aandacht.

terug