8 Mei Comité regio MechelenZaterdag 1 september 2018 - Bevrijding Mechelen

Uitnodiging herdenking bevrijding

Zaterdag 26 mei 2018 - Film en buffet


Dit jaar kiezen we voor een Wrap-Tappas-Slaatjes buffet.
Voor het buffet wordt de Franse film 'Chez nous' vertoont.
LOCATIE: de refter van Busleyden Atheneum - campus Pitzemburg, Bruul 29 te Mechelen
Aanvangsuur film: 16 uur. De film wordt u gratis aangeboden en zal gekaderd worden door Ward Adriaens, ere-conservator van Kazerne Dossin. Een woordje uitleg bij de film: 'Chez nous' is een Frans-Belgische film uit 2017 in een regie van Lucas Belvaux - Frans gesproken - Nederlands ondertiteling

Waarover gaat het?
Pauline is een thuisverpleegster die werkt tussen Lens en Rijsel. Ze ontfermt zich alleen over haar twee kinderen en haar oude vader die vroeger in de metaalindustrie werkzaam was.
Ze is zeer toegewijd en genereus en heel graag gezien bij haar patiënten die op haar rekenen.
Enkele leiders van een extremistische partij ruiken hun kans en willen profiteren van haar populariteit.
Ze stellen haar voor hun kandidaat te worden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen...

Aanvangsuur Receptie & Buffet: 19 uur (zelfde locatie).
Na de film biedt het 8 Mei Comité het aperitief aan.
Deelname in de kosten Buffet: 25 EUR De dranken zijn NIET inbegrepen.
Inschrijven: Uiterlijk vrijdag 18 mei op rekening BE31 7310 3572 3455 met vermelding van het aantal personen.

Herdenkingen

Uitnodiging Herdenking Transport XX 22 april 2018

Uitnodiging Herdenking V-Dag Mechelen 8 mei 2018

8 mei 2018

Op 8 mei wordt in Mechelen V-dag, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog, herdacht. Er zijn plechtigheden aan de monumenten van de politieke gevangenen aan de Van Benedenlaan, het Monument der Gesneuvelden op het Sint-Romboutskerkhof en op de Grote Markt.
Tijdens de plechtigheid wordt in aanwezigheid van afgevaardigden van onder meer oudstrijdersverenigingen, het stadsbestuur en ook heel wat Mechelse schoolkinderen bloemenhulde gebracht.
De Koninklijke Muziekkapel van de Mechelse Politie speelt er Te Velde, Last Post en de nationale hymnen bij het hijsen van de vlaggen van Groot-Brittannië, U.S.A., Russische Federatie, Frankrijk, Vlaanderen en België.

Programma:
13.45u : monument van de politieke gevangenen aan de Van Benedenlaan plechtigheid met tromgeroffel en Te Velde – bloemenhulde door de stad - Last Post - bloemenhulde oud-strijders en gelijkgestelden, scholen - verkorte volksliederen
14.00u : Monument der Gesneuvelden op Sint-Romboutskerkhof (Te Velde)
14.45u : plechtigheid op de Grote Markt (voor stadhuis) met tromgeroffel - Last Post uitvoering van de nationale hymnen van Groot-Brittannië, U.S.A., Russische Federatie, Frankrijk, Vlaanderen en België, gevolgd door het begroeten van de oud-strijders.

Woensdag 21 maart 2018

Een getuigenis door Leo Siebens, zoon van Zwarte Hander Florent Siebens uit Puurs in de Abdij van Hemiksem
Wanneer : Woensdag, 21/03/18
Locatie : Heemmuseum 'Ontrent den Hover', Sint-Bernardusabdij 4, Hemiksem
Tijdstip : 19 uur
Toegang : gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk
Organisatie: Cultuurraad Hemiksem

Zie ook: De Zwarte Hand

Maandag 29 januari 2018

8 Mei Comité en NCPGR-Mechelen te gast in het Coudenbergpaleis (Brussel)

In het BELvue museum werd een studiedag rond 'Actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid' met de klemtoon op Herinneringseducatie ingericht. Het museum is ondergebracht in het Coudenbergpaleis naast het Koninklijk Paleis te Brussel. De pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs werkte hiervoor samen met het BELvue museum en het Fonds Aurore Ruyffelaere. Een hondertal leerkrachten en directies van verschillende Vlaamse scholen waren aanwezig.

Het 8 Mei Comité (Jef Van Iseghem), de Politiek Gevangenen Gewest Mechelen-Lier(Josette Nackaerts) en het Busleyden Atheneum - campus Pitzemburg(Mira Salien) kregen de kans om actief deel te nemen aan deze studiedag.

De studiedag werd geopend door Isabelle Janssens - pedagogisch adviseur en schoolontwikkelaar PBD GO! en tevens voorzitter van het Fonds Aurore Ruyffelaere. Aansluitend verduidelijkte Raymonda Verdyck- afgevaardigde bestuurder GO!- wat Burgerschapsvorming en onderwijs betekent.

De Kazerne Dossin en het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie waren vertegenwoordigd door Marjan Verplancke en Simon Schepers. Zij stelden de nieuwe publicatie 'Vroeger gaat niet over' voor, herinneringseducatie als pedagogische praktijk.

Het Fonds Aurore Ruyffelaere werd vervolgens voorgesteld door Isabelle Janssens en gevolgd door de prijsuitreiking van de geselecteerde projecten i.v.m. Herinneringseducatie.
Het Fonds heeft als doelstelling Herinneringseducatie onder de aandacht te brengen ter bestrijding van alle vormen van extreem nationalisme, racisme en discriminatie en ter bevordering van de Verlichtingsprincipes vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid.

Daarop werd het project Van mens tot nummer. Gestolen jeugd... door Josette Nackaerts, zelf de dochter van een Politiek Gevangene, voorgesteld. Zij verduidelijkte hoe het boek en de DVD tot stand gekomen is, wie eraan meewerkte en wat het 8 Mei Comité daarmee wil bereiken. Hoe men met dit werk in scholen aan de slag kan gaan voor het organiseren van projecten 'Herinneringseducatie' werd gekaderd door Mira Salien, leerkracht geschiedenis en coördinator Herinneringseducatie van campus Pitzemburg. Alle leerkrachten kregen een exemplaar van het boek en DVD 'Gestolen Jeugd', aangeboden door het NCPGR en het 8 Mei Comité.

Daarna gingen verschillende parallelsessies en workshops door. Een zeer interessante dag, waarbij een bezoek aan het BELvue museum niet mocht ontbreken.