8 Mei Comité regio MechelenUw steun is enorm belangrijk om met evenveel succes en verenigde krachten als in het verleden onze doelstellingen te realiseren.
Op de Algemene Vergadering van 28 oktober werd beslist, in samenspraak met het bestuur van NCPGR Mechelen-Lier, dat de twee verenigingen in de toekomst één en hetzelfde lidgeld zullen aanhouden.
Al de leden van de twee verenigingen betalen vanaf januari 2021 één lidgeld waardoor ze automatisch lid zijn van de beiden verenigingen.
U ontvangt dan ook automatisch het driemaandelijks tijdschrift 'Kracht / L'Effort' van de Nationale Confederatie van Politiek Gevangenen en Rechthebbenden dat in het hele land in het Nederlands en in het Frans wordt uitgegeven.
Het nieuws van onze activiteiten wordt vanaf nu in dit tijdschrift gepubliceerd.

Er werd ook beslist om het lidgeld (sinds 2014 niet verhoogd) licht aan te passen:
Lid: 16 euro
Steunend lid: 20 euro
Erelid: 25 euro

We zullen in de toekomst, naast het tijdschrift, recent nieuws in een electronische Nieuwsbrief versturen. Die is niet gekoppeld aan een vaste verschijningsdatum en biedt dus een flexibelere manier van werken.
Mogen we tevens vragen om, indien u dat nog niet zou gedaan hebben, bij de overschrijving van het lidgeld als "Mededeling" Lidgeld 2021, geboortedatum en eventueel e-mailadres te vermelden.
Rekeningnummer: BE31 7310 3572 3455
Werp ook eens een blik op onze Website en onze Facebook-pagina (te bereiken via de website): www.8meicomitemechelen.be